22 noviembre 2016

ASSEMBLEA INFORMATIVA

ASSEMBLEA INFORMATIVA

Estimats/des pares/tutors/mares:

Els convoquem a l'Assemblea General que es celebrarà en
el Centre amb el següent ordre del dia:

1r.- Lectura i aprovació, si procedeix, de l'acta de la sessió
anterior.
2n.- Dació de comptes.
3r.- Informes de l'AMPA.
4t.- Renovació de la Junta Directiva.
5é.- XarxaLlibres
6é.- Precs i preguntes


LLOC: Sala d'audiovisuals (1er pis)
DATA: Dimarts, 22 de novembre del 2016
HORA: 16:45 h


Per al nostre millor funcionament, necessitem tota la seua
col·laboració i preguem la seua assistència a les nostres reunions.

No hay comentarios:

.

.